Juridische informatie

Deze website www.entreseineetmer.com is eigendom van Caux Seine Normandie Tourisme,
, met maatschappelijke zetel te : Maison de l’Intercommunalité, Allée du Câtillon, 76170 Lillebonne, geregistreerd onder nummer 493359210 en individueel identificatienummer (intracommunautaire BTW) FR38493359210.

Tel: +33 (0)2 32 70 46 32,
E-mail: tourisme@cauxseine.fr

Ontwerp en hosting van de site

Grafisch ontwerp en ontwikkeling :
Agentschap Raccourci
18 bvd Maréchal Lyautey, 17000 La Rochelle
Tel. +33 (0)5 46 28 17 17
www.raccourci.fr

Verantwoordelijke publicatie: Nathalie Demunck

Verantwoordelijke redactie: Eric Tindilière

Hosting: OVH
OVH
2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk
Telefoon: +33 (0)9 72 10 10 07

Technische informatie

De gebruiker van deze site erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken en dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt. De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn gebracht dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kan Caux Seine Normandie Tourisme de site onderbreken en zal ze trachten de gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en burgerlijke vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens op en van deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Caux Seine Normandie Tourisme stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

Wet bescherming persoonsgegevens

In haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de zin van de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en, vanaf 25 mei 2018, de EU-verordening nr. 2016/679 van 26 april 2016, kan Caux Seine Normandie Tourisme persoonlijke gegevens (achternamen, voornamen, contactgegevens, enz.) of niet-persoonlijke gegevens (voorkeuren, favoriete informatie, enz.) verzamelen wanneer Gebruikers de Site bezoeken om hen te kunnen identificeren, om hen gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site en de gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De gebruiker kan zijn toestemming om commerciële en promotionele aanbiedingen van Caux Seine Normandie Tourisme en/of haar partners te ontvangen op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@entreseineetmer.com

Caux Seine Normandie Tourisme – Entre Seine et mer neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparancy & Consent Framework van het IAB Europe. We gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door hier te klikken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de website entreseineetmer.com en zijn subdomeinen, met inbegrip van downloadbare documenten, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Ze zijn het exclusieve eigendom van Caux Seine Normandie Tourisme. Bijgevolg mag u in geen enkel geval en op geen enkele manier de op de site weergegeven elementen geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, verspreiden, wijzigen of in licentie geven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Caux Seine Normandie Tourisme.

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de volledige duur van de diensten die worden aangeboden door het agentschap Raccourci op de website entreseineetmer.com en zijn subdomeinen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, zijn de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd.

Sluiten